Eviga S.L. es una empresa constructora familiar amb domicili social a Alzira (València) , d’àmplia trajectòria al sector. De fet, la Gerència actual pertany a la 3a generació.

Generació que aposta per ser empresa de SERVICIS dedicada a la construcció d’obra civil, edificació industrial, manteniment, etc

Amb la denominació social actual, col•labora ininterrompudament des de 1.965 amb empreses del sector Energètic, com per eixemple Iberdrola, Repsol, Red Eléctrica de España, amb les que ja col•laborava amb anteriors denominacions socials.

També col•labora habitualment amb un altre tipus d’empreses relacionades amb el sector, en treballs d’obra civil per a instal•lacions de muntatge electromecànic i de canalització en Subestacions Elèctriques i factories de Repsol (Teiga, Millecasa, SEMI, Cobra).

Al sector d’Energies Renovables, ha realitzat la construció com a contracta principal de Subestacions Elèctriques de nova planta en parcs eòlics, col•laborant amb Acciona Energía o en parcs solars amb SunTechnics per mediació d´ Aplitec Ingeniería.

A més, Eviga S.L. està introduïda com a empresa constructora i mantenidora a altres sectors:

  • Al sector Salut, realitzant treballs per a Asepeyo, tant Centres Assistencials com Centres de Servici de Prevenció; Hospital Universitari de la Ribera y Hospital Universitari de Torrevieja, ,així com en tots els Centres Sanitaris pertanyents a les seues Àrees de Salut.
  • Al sector del Transport, és empresa homologada per ADIF (Administrador d’Infraestructures Ferroviàries), abans RENFE, desenrotllant treballs des de 1.965 initerrompudament, a edificis, estacions de viatgers, passos a nivell o vies.
  • Al sector Paperer realitza treballs per a Grup Miquel & Costas, per a Saica Natur y per a Martínez Cano Canarias S.A.
  • Al sector de l’Alimentació, desenrotlla treballs d’adequació, ampliació i reforma d’instal•lacions així com manteniment d’obra civil per a I.C.F.C, dedicada a la fabricació de gelats (antiga AVIDESA de Grup Nestlé), per al grup AMC dedicat a la manipulació i comercialització de cítrics així com elaboració de sucs.
  • Al sector de les Comunicacions, és contractista homologada de Telefónica d´ Espanya, desenrotllant durant més de 20 anys treballs a l’àmbit geogràfic de la Comunitat Valenciana, Illes Balears, Comunitat Murciana i Castella la Manxa; realitzant obres de nova construcció d’edificis, ampliacions, repetidors per a telefonia mòbil, etc.
Llegir més

El principal objectiu de l’empresa ha sigut diversificar clients i sectors per a no tindre una dependència exclusiva de cap d’ells i en la mesura que siga possible evitar i superar de la millor manera les crisis sectorials.

Pel que fa a l’Àmbit Geogràfic al què desenrotlla els seus treballs, històricament Eviga, ha realitzat treballs en competència amb altres empreses allà on els clients han demandat la seua presència.

A més, Eviga disposa d’una estructura àgil que li permet atendre amb personal propi totes les obres que es desenrotllen fora del seu domicili.

A més de l’homologació directa amb totes les Empreses anteriors, Eviga està Inscrita al Registre de Proveïdors del sector energètic REPRO i a la Plataforma Adquira, formada pel Grup Telefónica, BBVA i Ibèria L.A.E.

Eviga disposa d’un SERVICI DE PREVENCIÓ alié segons contracte firmat amb el S.P. ASEPEYO (de la que a més és proveïdor) amb implantació a tot el territori nacional (inclús insular).

Tot i la conjuntura actual, Eviga S.L. disposa d’una plantilla en l’actualitat d’aprox. 50 persones.

[collapse]