Història

Eviga es una empresa amb una dilatada trajectòria, iniciada fa ja molts anys per nostres antecessors.

Eviga i les seues circumstancies actuals no poden entendre’s sense el treball, constància i bon fer, de tantes persones que a cada moment ens han precedit a aquest empenyorament i ens han mostrat el cami a seguir.

La seua trajectòria ha segut el model que ens ha permés mantindrens actius, cosa que a l’època actual s’antoixa tan complicat.

En primer lloc voldriem destacar a nostre avi, Jose Vila Alós, embrió de l’actual empresa.

Ell ja inicià el recorregut, conseguint ser proveïdor d’estaments o empreses com la Direcció General de Regions Assolades (actual Ministeri de Foment) o RENFE, realitzant obres fora de l’ambit de la Comunitat Valenciana.

Per a les empreses elèctriques locals Lute i Volta (refundades després com a Hidroelèctrica Espanyola, hui Iberdrola, de la qual continüem sent proveïdors).

Malauradament no pogué transmetre als seus fills el seu bon fer i després del seu decés a l’any 1949, fou la seua dona, Gregoria García, qui recolçada pels seus fills es posà al front de l’empresa que passà a denominar-se Construccions Vda. de José Vila Alós.

Menció especial mereix la construcció del col.legi dels Pares Franciscans a Carcaixent (Valencia), doncs durant l’eixecucio d’aquesta obra, va faltar per accident de tràfic el major dels germans, destinat a ser el continuador al front de l’empresa.

Amb no poques dificultats, es conseguí superar aquesta etapa i des de 1965 comença l’actual singladura de l’empresa baix la denominació actual, Eviga, S.L.

Eviga ha anat afiançant la seua posicio al sector, mantenint la seua clientela, sense deixar d’obrir-se al mercat amb nous clients a diferents arees.

Durant aquesta època hem treballat com a proveïdors homologats, entre atres:

Per a Iberdrola, REE i Repsol, al sector energétic, per a la Mutua Asepeyo i Ribera Salut al sanitari, per a Grup Martínez Cano i Grup Miquel i Costas al sector de reciclatje i paperer. Telefónica al sector de les telecomunicacions. Adif al sector transports. Estem presents al sector d’alimentació, colaborant amb I.C.F.C i Grup Antonio Muñoz.

Hui podem dir amb satisfacció, que la nostra vinculació familiar amb la construcció, es ja centenària i a 2015 complirem 50 anys com Eviga.

Sempre respaldada per un excepcional equip humà, la qual inestimable colaboració, volem agrair expresament a aquestes llínies.

Ells saben que son part indisociable d’aquesta empresa la qual no s’entendria sense ells.

¡Ens agrada el nostre treball! i esperem seguir la nostra activitat, contant com sempre, amb el suport de tota la societat, i amb el suport dels nostres clients.

Per la nostra part, ens seguirém esforçant, com ho hem fet fins ara, tractant d´ estar preparats per a les circumstancies actuals i els nous reptes.

Amb treball, constància i prudència, tal com ens ensenyaren els nostres majors.

Seguirém lluitant dia rere dia per estar al servici dels nostres clients i seguir complint les seues expectatives durant tot el temps que ens siga possible…… esperem que siguen molts anys més.