Pacte Mundial

En la llínia de desenrotllar el caràcter compromés que ens caracteritza, ens hem adherit al Pacte Mundial de les Nacions Unides, amb l’objecte d’alinear les nostres estratègies i operacions.
Es tracta d’un compromís internacional voluntari en matèria de Responsabilitat Social Corporativa que es materialitza amb la implantació de “Deu Principis d’Actuació“, basats als drets humans, laborals, ambientals i de lluita contra la corrupció.
pacto mundial
Saber més sobre el Pacte Mundial: www.unglobalcompact.org
Llegir més


Drets Humans
:

  • Principi 1: Les Empreses han de recolzar i respectar la protecció dels drets humans fonamentals reconeguts universalment, dins del seu àmbit d’influència.
  • Principi 2: Les Empreses han d’assegurar-se de que les seues empreses no són còmplices de la vulneració dels drets humans.


Estàndards Laborals
:

  • Principi 3: Les Empreses han de recolzar la llibertat d’Associació i el reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva.
  • Principi 4: Les Empreses han de recolzar l’eliminació de tota forma de treball forçós o realitzat baix coacció.
  • Principi 5: Les Empreses han de recolzar l’erradicació del treball infantil.
  • Principi 6: Les Empreses han de recolzar l’abolició de les pràctiques de discriminació a l’ocupació.


“Medi Ambient
:

  • Principi 7: Les Empreses hauran de mantindre un enfocament preventiu que afavorisca el medi ambient.
  • Principi 8: Les Empreses han de fomentar les iniciatives que promoguen una major responsabilitat ambiental.
  • Principi 9: Les Empreses han d’afavorir el desenrotllament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient.


Anticorrupció
:

  • Principi 10: Les Empreses han de treballar en contra de la corrupció en totes les seues formes, incloses l’extorsió i el suborn.

[collapse]