Responsabilitat Corporativa

La Responsabilitat Corporativa de Eviga S.L. forma part de la nostra existència.

Així, doncs, reconeixem la importància d’operar del nostre negoci per a crear valor econòmic i social per als empleats i la societat en el seu conjunt, per mitjà del respecte, la promoció i el desenrotllament ple de les persones i de l’entorn en què operem, atenent les expectatives de tots els nostres grups d’interés. Creiem que l’única manera acceptable de fer negoci és adoptar un conjunt de valors ètics que permeten a Eviga, S.L. establir relacions de confiança amb tots els grups d’interés.

  • Compromís amb els Clients: Es fonamenta en un servici de primera qualitat i un enteniment profund de les seues necessitats.
  • Compromís amb els Empleats: Respecte a la igualtat d’oportunitats i equitat en les relacions laborals, garantint un entorn de treball segur.
  • Compromís amb els Proveïdors: Valorem positivament als nostres proveïdors i subcontractistes que posseïxen certificacions en aspectes com a qualitat, gestió mediambiental i prevenció de riscos laborals, sent la majoria col•laboradors habituals en el temps.
  • Compromís amb la Societat: Tenim l’objectiu i el compromís de millorar el benestar de les societats on ens relacionem, a través de la promoció de la solidaritat, responsabilitat i participació social entre els nostres empleats.

Pot obtindre més informació sobre la nostra responsabilitat corporativa als enllaços següents: