Obra civil


  • Urbanitzacions
  • Canalitzacions
  • Obres hidràuliques
  • Vials i carreteres
  • Estructures
  • Obres ferroviàries
  • Parcs
  • Obres d’instal·lacions elèctriques
  • Parcs eòlics