Qualitat i Gestió ambiental

Un dels nostres objectius bàsics és aconseguir la plena satisfacció dels nostres clients, i comptem amb les ferramentes necessàries per a això, gràcies al sistema de gestió de la qualitat segons la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 en la qual estem certificats.

A aquest sentit, ens comprometem a satisfer els requisits de qualitat exigits i a millorar contínuament l’eficàcia del nostre sistema de Gestió, controlant els processos i gestionant els recursos humans i materials necessaris per a ell.

La nostra sensibilitat enfront del medi ambient ens porta al compromís de protegir i conservar el mateix, establint procediments que s’han de seguir per a minimitzar qualsevol impacte que poguera generar-se al desenrotllament del nostre treball.

Per a això, disposem d’un Sistema de Gestió Ambiental, certificat segons la norma UNE-EN-ISO 14001:2004, que ens porta a identificar i avaluar els aspectes mediambientals de totes les nostres activitats, controlar l’ús dels recursos naturals, establir mesures per a la prevenció de contaminació complint amb els requisits legals d’aplicació i aquells que subscrivim en matèria ambiental.

Pot obtindre més información als enllaços següents: