Seguretat i Salut

Sabem que la seguretat als nostres centres de treball es de vital importància. Es per això que disposem d´un servici concertat de prevenció especializat i alié a Eviga S.L. per a que actúe amb criteri i independència. Amés, formem constantment als nostres treballadors en matèria de seguritat.

És política d’Eviga S.L. abastir als seus empleats amb un lloc de treball lliure de perills i evitar danys als treballadors de l’empresa, així com dur a terme les nostres operacions, de manera que incloga la consideració apropiada per a la seguretat, salut laboral, prevenció d’incendis i control de danys materials a tot el que fem.

Creiem que aquesta conducta inclou el compliment de la legislació sobre Seguretat i Salut Laboral, concebuda pel interés de tots.
Així, Eviga S.L. es compromet a realitzar totes les seues operacions d’acord amb totes les normes i regulacions sobre Seguretat e Higiene al Treball.

Llegir més

L’objectiu principal de la política preventiva és evitar els accidents, malalties professionals, i danys a la propietat. Per a competir amb èxit hem d’esforçar-nos contínuament per a arribar a l’excel•lència en Seguretat, Qualitat i Productivitat, amb el mateix nivell d’exigència i prioritat, integrant-les a totes les activitats i treballs que es desenrotllen a l’empresa.

És intenció i funció de la Direcció d’Eviga S.L. implantar la Seguretat Integrada en tota la cadena de comandament, tal com preveu la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals.

A Eviga S.L. ens preocupem de que tots els nostres treballadors actuen responsablement; cada treballador té l’enorme responsabilitat de complir amb les normes establides per l’empresa de la manera que el nostre equip coordinador ha disposat com a actuacions correctes i segures, seguint-los com a procediments de treball i recomanant millores quan siga necessari.

[collapse]